Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Në shkollën 9-vjeçare “Servete Maçi”, në datë 8.11.2021, u zhvillua ora mjedisore me nxënësit e klasës së VIII B, mbi të cilat u diskutua:

  • Avantazhet e përdorimit të biçikletës në Qytet , për mjedisin, shëndetin, koston e transportit dhe stesin;
  • Rregullat e pedalimit;
  • Mënyrat e lëvizjes alternative në qytet (monopatinat elektrike)

Edukimi mjedisor zhvillohet nëpërmjet bashkëbisedimit me nxënësit duke marrë një përgjithësim të njohurive të tyre me nismat pro mjedisit të ndërmarra nga Bashkia Tiranë.#Edukimi Mjedisor për të ardhmen e qytetit #Shkolla 9-vjeçare “Servete Maçi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *