Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

“Pastrojmë Tiranën”

Ne datën 23 Dhjetor organizohet aksioni qytetar “ Pastrojmë Tiranën”. Aksioni fillon në oren 09.00 dhe zhvillohet në të 24 Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë, ku janë percaktuar dhe pikat e pastrimit. Cdo qytetar duke u organizuar me miqtë e

“Pastrojmë Shqipërinë që duam”

Bashkia Tiranë me Ndërmarrjet e saj 1, 2, 3 të Punëtorëve të Qytetit, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit së bashku me një grup të konsiderueshëm Vullnetarësh  do të kryejnë një aksion sensibilizues me