Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Takimet zhvillohen në shkollat 9-vjecare të kryeqytetit me qëllimin e vetëm sensibilizimin mjedisor.

Në shkollën Hasan Vogli më datë 10.1.2019 zhvilluam orën mjedisore mbi të cilat u diskutua :

– Sa e rëndësishme është përdorimi bicikletës?

– Korsitë e bicikletave

– Hedhja e mbetjeve në vëndin e caktuar

– Ndarja e mbetjeve

– Makinat elektirike

– Mbill Pemën tënde

– Eliminimi qeseve plastike

– Manika dhe autobusët elektrikë

Edukimi mjedisor zhvillohet nëpërmjet bashkëbisedimit me nxënesit duke marrë një përgjithësim të njohurive të tyre me nismat pro mjedisit të ndërrmara nga bashkia Tiranë.

Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit #HasanVogli

Leave a Reply

Your email address will not be published.