Sot në vëmendje të veçantë të Bashkisë Tiranë është tregimi i një kujdesi të vazhdueshëm për një mjedis të pastër për të gjithë. Për realizimin e objektivës së saj Bashkia Tiranë ndërmerr nisma për edukimin ambiental të komunitetit. Në bashkëpunim me operator ekonomik siç janë kompanitë e pastrimit Bashkia Tiranë realizon fushata sensibilizuese për komunitetin duke shpërndarë materiale informuese apo edhe realizimi i një spoti televiziv i cili transmetohet në televizionet lokale. Nëpërmjet këtyre nismave synohet sensibilizimi i qytetarëve të Tiranës për rëndësinë e ndarjes së mbetjeve në burim, hedhjen e tyre me orar, angazhimi i tyre për të mos dëmtuar infrastrukturën që shërben për realizimin e shërbimit të pastrimit, përkujdesja e secilit për të mos ndotur ambientin etj.

Edukimi Publik Ambiental

Leave a Reply

Your email address will not be published.