Në shkollën 9- vjeçare “Servete Maçi”, me datë 1 Korrik, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor Bashkia Tiranë, në bashkëpunim me “Eco Tirana” dhe drejtorinë e shkollës realizuan vendosjen e 2 koshave në oborrin përpara shkollës për Hedhjen e mbetjeve në vendin e caktuar. Ky aktivitet erdhi si vazhdimësi e nismës “Të mbajmë qytetin pastër”, nëpërmjet edukimit dhe sensibilizimit mjedisor.

Vendosja e Koshave për hedhjen e mbeturinave në Shkollën 9-vjeçare “Servete Maçi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *