Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Takimet zhvillohen në
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Takimet zhvillohen në
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. . Në shkollën
Lexo më shumë
Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor asisitoi në edukimin publik ambiental që shoqëria e pastrimit “Alko Impex” zhvilloj me banorë
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor, për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Takimet zhvillohen në
Lexo më shumë
Sot në vëmendje të veçantë të Bashkisë Tiranë është tregimi i një kujdesi të vazhdueshëm për një mjedis të pastër
Lexo më shumë
Lënda e parë e shumë produkteve që përdorim sot përfitohet nga burimet natyrore. Bashkë me rritjen e popullsisë kemi edhe
Lexo më shumë
Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor është përgjegjëse për miradministrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin e politikave, planeve
Lexo më shumë
Plastika kontaminon detet, lumenjt dhe natyrën. Parlamenti i BE-së kërkon të kufizohet fluksi i konsumit të qeseve plastike. Deri në
Lexo më shumë