Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Nenet në Kodin rrugor për Çiklistët Neni 3 pika 16 Përkufizimi KORSI BIÇIKLETASH: pjesë gjatësore e rrugës e kufizuar në
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nismë e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë
Përmirësimi i cilësisë së ajrit është padyshim një prioritet themelor, sespe është i lidhur ngushtë me përmirësimin e shëndetit dhe
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën "
Lexo më shumë
Njohja e metodave për riciklimin e plastikës me nxënës të shkollës 9-vjeçare " Farkë e vogël", Ky aktivitet e mundësua
Lexo më shumë