‘Bike to work ‘ është një fushatë e thjeshtë dhe efektive e promovimit të shëndetit për kompani të vogla dhe të mëdha . Aktiviteti praktik i efektshëm dhe i lirë promovoi shëndetin dhe frymën e ekipit në kompani. Kjo nismë u organizua nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor e cila ftoi të gjithë punonjësit e Administratës Publike dhe Sektorit privat, për tju bashkuar kësaj nisme , duke konsideruar mjaft të rëndësishëm kontributin që dhanë institucionet e bankave në këtë ditë, ku punonjësit jo vetëm morën pjesë por e përcollën atë në familjet e tyre dhe komunitet. Faleminderit!

Nisma e Bashkisë Tiranë “Bike to Work” (Pedalo për në Punë), përkrahet masivisht nga punonjësit e bankave më 21 maj 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *