Bike to Work (Pedalo për në Punë) është një ngjarje vjetore që promovon biçikletën si një opsion për udhëtimet në punë (udhëtimet me biçikleta). Ajo mbahet në Pranverë në një larmi vendesh përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanada, Evropë dhe Azi. Java e Biçikletave është java që përfshin Ditën e Biçikletës në Punë, në 21 Maj dhe Ditën Botërore të Biçikletave, në 3 Qershor. Nisma “Bike to Work”, është një fushatë e thjeshtë dhe efektive e promovimit të shëndetit për kompani të vogla dhe të mëdha. Qëllimi i saj është të promovojë biçikletën si një mjet ekologjik, kursyes energjie dhe i shëndetshëm i udhëtimit. Aktiviteti praktik i efektshëm dhe i lirë promovon shëndetin dhe frymën e ekipit në kompani.

Kjo nismë u organizua nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor e cila ftoi të gjithë punonjësit e Administratës Publike dhe Sektorit privat, për tju bashkuar kësaj nisme.

Nisma “Bike to Work” (Pedalo për në Punë), 21 Maj 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *