Njohja e metodave për riciklimin e plastikës me nxënës të shkollës 9-vjeçare ” Farkë e vogël”, Ky aktivitet e mundësua nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor, Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Mjedisit. Nxënësit nëpërmjet punimeve të krijuara prej tyre me materiale të riciklueshme, treguan kontributin e të gjithë qytetarëve në ndarjen e diferencuar të mbetjeve dhe riciklimin e tyre për të mbrojtur mjedisin ku jetojmë.

Ndërgjegjësimi për ndarjen e mbetjeve në burim # Shkolla 9-vjeçare “Farkë e vogël”

Leave a Reply

Your email address will not be published.