Nën moton “Lëvizje e sigurt dhe e shëndetshme”, edhe këtë vit Tirana i është bashkuar “Javës Europiane të Lëvizshmërisë”, e cila synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të përdorur sa më pak mjetet që ndotin mjedisin dhe të përqafojnë qasjet e reja të transportit alternativ, duket ecur ose pedaluar më shumë.

Me datë 20 Shtator, ora 10:00, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor, organizoi tek REJA, një bashkëbisedim mbi korsitë e biçikletave në Tiranë. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të shoqatave mjedisore, Drejtoria e Transporti, GIZ.

Temat e prezantimit për të cilat u diskutua në këtë takim ishin:

1.Sfidat Globale

Reduktimi i përdorimit të automjeteve private

Ndërtimi i rrjetit të korsive për autobusë dhe biçikletave

Kompletimi i rrjetit rrugor

Implementimi i sistemeve inteligjente

2. Vizioni

Lehtësimi i lëvizjes së qëndrueshme për të gjithë nëpërmjet 4 qëllimeve:

Akses për të gjithë

Eficensë

Siguria

Mbrojtja e Mjedisit

3. Korsitë e dedikuara për Biçikleta

4. Siguria Rrugore

Legjislacioni

Llojet e korsive

Struktura e korsive të biçikletave

Sinjalistika e korsive

5. Detyrat dhe të drejtat e Çiklistëve

6. Korsitë e dedikuara për Biçikleta

7. Numëruesit Elektronik të biçikletave

#Java Europiane e Lëvizshmërisë 16 Shtator -22 Shtator 2021# Datë 20 Shtator “Korsitë e biçikletave në Tiranë”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *