Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Në shkollën 9-vjeçare ” Jeronim De Rada”, në datë 16.04.2021, u zhvillua ora mjedisore mbi të cilat u diskutua :

  • Sa e rëndësishme është përdorimi i bicikletës në qytet dhe korsitë e biçikletave;
  • Ndarja e mbetjeve në burim dhe hedhja e tyre në vendet e përcaktuara;
  • Mbjellje e bimëve dhe erëzave në ballkone dhe benefitet e tyre;
  • Riciklimi i mbetjeve.

Edukimi mjedisor zhvillohet nëpërmjet bashkëbisedimit me nxënësit duke marrë një përgjithësim të njohurive të tyre me nismat pro mjedisit të ndërmarra nga Bashkia Tiranë.

Edukimi Mjedisor për të ardhmen e qytetit#Shkolla 9-vjeçare ” Jeronim De Rada”

Leave a Reply

Your email address will not be published.