Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Në shkollën ” Alush Bardhi”,  Farkë, në datë 31.03.2021, u zhvillua ora mjedisore mbi të cilat

u diskutua :

  • Rëndësia e përdorimit të bicikletës në lidhje me shëndetin;
  • Riciklimi i mbetjeve të biodegradueshme;
  • Ndarja e mbetjeve në burim dhe hedhja e tyre në vëndet e përcaktuara;
  • Mbjellje e bimëve dhe erëzave në kopshtet e shtëpive dhe benefitet e tyre;

Edukimi mjedisor zhvillohet nëpërmjet bashkëbisedimit me nxënesit duke marrë një përgjithësim të njohurive të tyre me nismat pro mjedisit të ndërmarra nga Bashkia Tiranë.

Edukimi Mjedisor për të ardhmen e qytetit # Shkolla 9-vjeçare Farkë “Alush Bardhi”

Leave a Reply

Your email address will not be published.