Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Takimet zhvillohen në shkollat 9-vjecare të kryeqytetit me qëllimin e vetëm sensibilizimin mjedisor.

Në shkollën Kosova   zhvilluam orën mjedisore mbi të cilat u diskutua :

– Sa e rëndësishme është përdorimi bicikletës?

– Korsitë e bicikletave

– Hedhja e mbetjeve në vëndin e caktuar

– Ndarja e mbetjeve

– Makinat elektirike

– Mbill Pemën tënde– Eliminimi qeseve plastik

– Manika dhe autobusët elektrikë   

Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit #Kosova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *