Me datë 14 Korrik, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor në Bashkinë Tiranë, zhvilloi takimin për edukimin mjedisor me fëmijët e kampit veror të Qendrës “TEN” në ambientet e Parkut të Liqenit Artificial të Tiranës. Çështjet e edukimit mjedisor që u trajtuan nga specialistët e DPEM ishin :

  • Dobitë e Bimëve dhe Luleve.
  • Sugjerimet që jepen nga specialistët e fushës për mbjelljen e bimëve dhe erëzave në qytetin e Tiranës;
  • Biçikletat dhe ndikimi i përdorimit të tyre në ajrin në Tiranë.
  • Riciklimi dhe dobitë e tij për mjedisin.
Edukimi Mjedisor për të ardhmen e qytetit #Kampi Veror, i organizuar nga Bashkia Tiranë#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *