Përmirësimi i cilësisë së ajrit është padyshim një prioritet themelor, sespe është i lidhur ngushtë me përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së çdo qytetari. Tirana ka nevojë për përmirësimin e saj, përdorimi i biçikletave është mjaft efektiv.

Edukim Mjedisor për të ardhmen e qytetit# Shkolla 9-vjeçare “Kosova”

Leave a Reply

Your email address will not be published.