Me datë 9 Korrik, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor (DPEM) Bashkia Tiranë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit (sektori i pastrimit) tek Lapidari “Qëllojmë Asamblenë Tradhtare” në Kodrën e Saukut, organizoi pastrimin e këtij lapidari dhe zonës përreth tij. Ky lapidar është një atraksion i Trashëgimisë Kulturore, që vizitohet nga turistë vendas dhe të huaj.

#Aksioni i pastrimit tek Lapidari “Qëllojmë Asamblenë Tradhtare” në kodrën e Saukut#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *