Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor është përgjegjëse për miradministrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin e politikave, planeve
Lexo më shumë
Plastika kontaminon detet, lumenjt dhe natyrën. Parlamenti i BE-së kërkon të kufizohet fluksi i konsumit të qeseve plastike. Deri në
Lexo më shumë