Qëllimi i kësaj ngjarje është të nxisë aktivitete dhe aksione për të arritur ndryshime pozitive në mbrojtjen e mjedisit dhe
Lexo më shumë
‘Bike to work ‘ është një fushatë e thjeshtë dhe efektive e promovimit të shëndetit për kompani të vogla dhe
Lexo më shumë
Bike to Work (Pedalo për në Punë) është një ngjarje vjetore që promovon biçikletën si një opsion për udhëtimet në
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Nenet në Kodin rrugor për Çiklistët Neni 3 pika 16 Përkufizimi KORSI BIÇIKLETASH: pjesë gjatësore e rrugës e kufizuar në
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën 9-vjeçare
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nismë e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë
Edukimi mjedisor për të ardhmen e qytetit është një nisëm e Drejtorisë së Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Në shkollën ”
Lexo më shumë